سه‌شنبه, 14 مرداد 1399

 

 

 

 مصوبات و بخشنامه های شورای اسلامی شهر دوره چهارم

 

 -

خلاصه صورتجلسه شورای اسلامی شهر تنکابن.pdf
 
   خلاصه صورتجلسات شورای اسلامی شهر تنکابن سال 94
 

 خلاصه صورتجلسات شورای اسلامی شهر تنکابن سال 95

خلاصه صورتجلسات شورای اسلامی شهر تنکابن سال 96 ( دوره پنجم ) 

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0