Sunday, July 5, 2020

فراخوانی برای شناسایی نیروهای توانمند با موضوع توسعه شهری و سرمایه گذاری و امور زیربنایی


با سلام

سالهاست که صحبت از توسعه در شهر و شهرستان تنکابن است؛ اما حقیقت این ا‌ست که تا به امروز یا نقشه راه جامع و کاملی در دست نبوده و یا نیروهای توانمند اجرایی کم بوده‌اند و اگر هم بسیار بوده‌اند، فرصتی برای ارائه توانمندیهای خود نیافته‌اند.

لذا کمیته توسعه شهری و سرمایه‌گذاری و امور زیر بنایی شورا با  نظارت اعضای شورای شهر و مسئول کمیته فوق ، در نظر داریم تا با شناسایی نیروهای نخبه و شایسته - چه آنهایی که مقیم هستند و چه آنهایی که تنکابنی اند و در جایی دیگر زندگی می کنند اما دوستدار پیشرفت خاک مادریشان هستند و جمع آوری نظرات و ایده‌های ارزشمندشان در خصوص توسعه شهری و سرمایه گذاری ، با فراهم آوردن ساز و کار اجرایی لازم برای تحقق ایده های قابل اجرا، دری به سوی پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر شهرمان گشوده و شرایط را برای حضور تمامی شهروندان در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی برای تنکابن عزیز مهیا نماییم.

اعضای این کارگروه، دست همه کسانی که قلبشان برای اعتلای تنکابن می‌تپد را به گرمی فشرده و از تمام دوستانی که در این زمینه دارای طرح و ایده هستند، دعوت می‌نماید تا با ارایه آن ما را در این راه همراهی نمایند.

خواهشمندم جهت شرکت در این گفتمان شهری، فرم مربوطه را در سایت تکمیل نموده و منتظر تماس از جانب ما جهت برگزاری جلسه حضوری باشید

منتظر ایده‌ها و نظرات شما شهروندان خوب و نازنین هستیم.

                                                                                                                                                        باتشکر                                                                                                             

مصطفی اخشابی                                                                                                                      

                           مسئول کمیته توسعه شهری و سرمایه گذاری و امور زیربنایی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0